Loading...
Zasady w gabinecie 2021-10-18T08:55:13+00:00

Zasady obowiązujące w gabinecie

Wizyty umawiamy wyłącznie telefonicznie! W trakcie rozmowy zostanie przeprowadzony wstępny wywiad epidemiologiczny dotyczący stanu zdrowia oraz kontaktów z osobami chorującymi na COVID lub mogącymi być nosicielami wirusa SARS-CoV-2.

Do gabinetu przyjeżdzamy bez osób towarzyszących! Wyjątkiem są dzieci i młodzież do 18 r.ż. oraz osoby niepełnosprawne, które przyjeżdżają z 1 opiekunem.

Po wejściu do gabinetu czekamy w przedsionku na asystę, która wprowadzi Państwa do gabinetu. Zostaną Państwo poproszeni o zdezynfekowanie rąk, założenie ochraniaczy na buty i jednorazowych rękawiczek, które zostaną Państwu przyniesione. Następnie wykonujemy bezdotykowy pomiar temperatury.

Bardzo prosimy o pozostawienie zbędnych przedmiotów w samochodzie! Zabieramy tylko najpotrzebniejsze rzeczy tj. klucze, portfel, dokumenty. Prosimy róznież o pozostawienie w miarę możliwości wierzchniego okrycia w samochodzie.

Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie kwestionariusza epidemiologicznego oraz formularza ze zgodą pacjenta na leczenie w obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

Prosimy o nie dotykanie niczego w gabinecie – klamek, blatów, urządzeń oraz nie korzystanie z telefonu komórkowego podczas przebywania na terenie obiektu.

Wszystkie te działania oraz tymczasowy regulamin przyjęć mają za zadanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi, dlatego bardzo Państwa prosimy o stosowanie się do obecnych procedur.